Son dakika: Teklif Meclis’te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor

Son dakika: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Böylece kamu kurumu olan MKE, anonim şirkete dönüşecek ve sermayesi Hazine’ye ait olacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşüldü. Alınan kararla kurumun anonim şirket olması kabul edildi.

ÖZELLEŞTİRME YAPILMAYACAK

Yeni kurulacak MKE AŞ hakkında, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak. Teklifin 8’inci maddesine ‘şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez’ önergesi eklendi.

SERMAYE HAZİNE’YE AİT OLACAK

Düzenleme ile MKE anonim şirkete dönüştürülecek. Sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olacak. Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

ÇALIŞAN PERSONELİN DURUMU NE OLACAK?

Çalışan personel İş Kanunu’na tabi olarak sözleşmeli statüye geçirilecek. Diğer kamu kuruluşlarına geçmek isteyenlerin özlük hakları ise korunacak.

Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor