Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu


Meclis’te grubu bulunan 5 partinin verdiği 10 önerge birleştirildi, tek bir önerge olarak Genel Kurul’da görüşüldü.


Müzakerelerin ardından yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.


Müsilaj araştırma komisyonu kısa sürede çalışmaya başlayacak.


Komisyon için 19 üye belirlenecek, sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapılacak.


Bu süreçte uzman ve akademisyenler dinlenecek, yerinde inceleme yapılacak.


Çalışmanın süresi 3 ay olacak.


Komisyonun hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacak.