İl Pandemi Kurulu Kararı Karar No: 178 Karar Tarihi: 11.06.2021

T. C.TEKİRDAĞ VALİLİĞİKarar No : 178Karar Tarihi : 11. 06. 2021TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARIİçişleri Bakanlığı’nın 11. 06. 2021 tarih ve 9581 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 11. 06. 2021 günü saat: 16.

T. C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Karar No : 178

Karar Tarihi : 11. 06. 2021

TEKİRDAĞ İL PANDEMİ KURULU KARARI

İçişleri Bakanlığı’nın 11. 06. 2021 tarih ve 9581 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 11. 06. 2021 günü saat: 16. 00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 8878 sayılı Genelgesi ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? Pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Mezkur İçişleri Bakanlığı Genelgesinde? dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Öte yandan, Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı görülmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3’de?

“Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı (…) avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. (…) Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dört yüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat on yedide sona erer. ” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki Kanun maddesi uyarınca üye sayısı 400’den fazla olan barolar için seçim sürecinin iki günü kapsamasının (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde yapılmasının zorunluluğu gerekçe gösterilerek bazı baro yönetimlerince Haziran ayında seçim yapılmak istenilse de?

01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde, 15 Haziran 2021 tarihine kadar spor kulüpleri hariç STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (üst birlikleri dahil), sendikalar, birlikler ve kooperatiflerin genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerinin ertelenmesi gerektiği bildirilmiş olup bu doğrultuda Baroların da 15 Haziran 2021 tarihine kadar genel kurullarını yapmaları mümkün değildir.

Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren üye sayısı 400’ün altındaki Baroların? Pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını yapmalarında (salgın tedbirlerine uygun şekilde) herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Üye sayısı 400’ün üzerindeki Barolar ise? Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek olup belirtilen tarihten sonra Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda gerekli planlama yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

Kaynak: Habermetre