İcra ve iflas kanunu değişti


İcra ve İflas Kanununda değişiklik içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliğe göre, ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.

Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.


Trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarına standart


Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarına standart getiriyor.


Küçük hasarlar ve hurdaya çıkmış araçlar için değer kaybı tazminatı ödenmemesi öngörülüyor.