Dünya Bankası: Türkiye’deki kamu binaları enerji verimliliği için önemli bir potansiyel


Dünya Bankası yaptığı açıklamada, enerji verimliliğinin Türkiye’nin hem ekonomik büyümesini sürdürmesi hem de çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.


Türkiye’nin 2015’te enerji verimliliği iyileştirmelerine odaklanarak sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 21’e varan oranda azaltmayı taahhüt ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, ülkenin bunu sağlayacak yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak için 2018’de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı kabul ettiği vurgulandı.


2033’e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf hedefi


Açıklamada, Türkiye’nin 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 2033’e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf sağlamayı beklediği ifade edildi.


Dünya genelinde binaların enerji kullanımının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’de de enerji tüketiminin yaklaşık 3’te 1’inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığı vurgulandı.


Açıklamada, “Ülke çapında faaliyette olan yaklaşık 175 bin kamu binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.


Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi’ne vurgu


Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından desteklen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 200 milyon dolarlık Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine açıklamada işaret edildi.


Söz konusu projenin merkezi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmayı ve genel olarak kamu binalarında enerji verimliliği için ulusal bir program geliştirmeye yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.